สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูลการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608
  •  
  •    

  • อำเภอ ตำบล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ประเภทกลุ่ม
    รวม

ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่

3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

Email

contact@kalasin.moph.go.th

โทรศัพท์

043-019760

Girl in a jacket