รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันไฟป่าจังหวัดกาฬสินธุ์
Banner
ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วันที่ : 08 สิงหาคม 2563
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 12 (μg/m3)
PM 10 :13(μg/m3)
Thai AQI : 12
ค่าอุณหภูมิ :33.24 C
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
Banner
แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูล ณ วันที่ :: 19 กรกฎาคม 2563