เข้าสู่ระบบสำหรับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด(ดูรายงานรายเรคคอร์ด)
ชื่อใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)
 
 
 
    สรุปรายงานตัวชี้วัด(บุคคลทั่วไป)
 
คลิก
 
cockpit 58


สถิติ 10 อันดับ


ANC Amphur ANC OfficeEPI Amphur EPI OfficePerson1
อำเภอ
Person1
หน่วยงาน
Person2
อำเภอ
Person2
หน่วยงานตรวจสอบ
สถานะ 43 แฟ้ม
หน่วยงานที่
ไม่เพิ่มผู้ใช้งาน
ผู้รับผิดชอบ
อำเภอ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้ใช้งานทั่วไป สมาชิก Admin